بازاریابی صنایع , بازاریابی خودرو , بازاریابی لوازم یدكی

مشاوران ارشد پارك بازاریابی ایران با تكیه بر دانش بازرگانی و بازاریابی و همچنین تجربه چندین ساله در حوزه صنایع خودرویی آماده همكاری جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه بازاریابی، تجاری سازی و برندینگ به شركت های تولیدی و بازرگانی هستند.

تحقیقات بازاریابی كیفی

Qualitative Research

تحقیقات بازاریابی كمی

Quantitative Research

برنامه ریزی استراتژیك

Strategic Planing

برنامه ریزی تعالی برند

Brand Management

بخش بندی بازار و مشتریان

Segmentation

هدف گذاری و اولویت بندی بازار ومشتریان

Targeting

جایگاه یابی در ذهن مشتریان و بازار

Positioning

به كار گیری ابزار بازاریابی مانند كمپین تبلیغات جهت رسیدن به اهداف

Marketing Mix

اجرا، كنترل و تدوین برنامه سیستماتیك بازاریابی و فروش

P.D.C.A for Sys. Marketing

bazaryabi(1)