تحقیقات بازاریابی كمی

تحقيقات بازاريابی كمی يكي از مواردي است كه موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را فراهم می‌آورد.

تحقیقات بازار و بازاريابی موارد مختلف كاربرد را دارد كه عبارتند از :

تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی است كه برنامه كار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌كند.

تحقیقات بازاریابی تاثیر فعالیت‌های تبلیغاتی را زیاد كرده، موجب افزایش فروش می‌شود.

تحقیقات بازار و بازاریابی به منظور محاسبه سهم و حجم بازار برندها و شركت ها كاربرد دارد.

تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاستهای بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل كنترل و خارج از كنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود.

تحقیقات بازار و بازاریابی با كشف بازارهای جدید، موارد استفاده از محصولات و خدمات پیشین را گسترش می دهد.

تحقیقات بازاریابی باعث حذف تصمیماتی می‌شود كه بر اطلاعات نادرست و یا حدسیات استوار است و از آنجا كه معمولاً پس از تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری، امكان بازگشت وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخشهای غیر ضروری جلوگیری می‌شود.

تحقیقات بازار و بازاریابی موجب كاهش هزینه‌ها می‌شود

دپارتمان پژوهش پارک بازاریابی ایران افتخار همکاری با پژوهشکده مدیریت و توسعه و پژوهشگاه فرهنگ و مدیریت را دارد. موضوعات پژوهشی شامل:

تحقيقات درباره بازار :

بررسی سهم بازار یك محصول یا شركت در مقایسه با رقبا
بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار
بررسی كانالهای توزیع در مقایسه با رقبا
امكان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار

iranianmarketresearch2
iranianmarketresearch3

تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌كننده:

بررسی ویژگی‌های جمعیتی مشتریان محصول

بررسی الگوی خرید مشتریان
بررسی الگوی مصرف مشتریان
بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارك تجاری
بررسی میزان رضایت مشتریان از محصول
بررسی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان از محصول
بررسی ویژگیهای بازار هدف در فرایند تصمیم‏گیری خرید

تحقیقات درباره محصول و خدمت:

بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا
بررسی جایگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد، نگرش، رضایت)
بررسی جایگاه محصولات یك شركت در بازار هدف از نظر محصول، قیمت،توزیع و پیشبرد فروش
پیش‌آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرف‌كنندگان
بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول
بررسی بسته‌بندی محصول

iranianmarketresearch

 

scale2

                                                                           

ايجاد DMSSجهت بررسي رفتار مصرف كننده

(پذيرش تبليغ، نحوه يادآوری، نحوه انتخاب از قفسه، نحوه مصرف، نحوه پيشنهاد)

تحقيقات بازار و بازاريابی درباره بنچ مارك مدل های كسب و كار

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحقیقات بازاریابی می توانید به وب سایت تخصصی تحقیقات بازاریابی مراجعه فرمایید.