تحقیقات بازار، بازاریابی و تجاری سازی

baner2

تحقیقات بازار (Market Research)- اين دپارتمان در پارک بازاریابی ایران به عنوان مركز جامع تحقیقات بازار كشور افتخار همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت ایران، مركز تحقیقات صنايع غذایی و مركز پژوهش های بازرگانی را نیز دارد.

تحقیقات بازار یابی کیفی بیشتر به دنبال چرایی تصمیمات و اعمال انسانها است تا اینکه بداند چگونه، کجا و چطور و چه زمانی تصمیم گرفته شده است. بررسی و مطالعه حوزه رفتار مصرف كننده را از طریق تحقیقات بازار كیفی انجام می دهیم.

تحقیقات بازار یابی كمی به منظور محاسبه سهم و حجم بازار برندها و شركت ها كاربرد دارد. و كاربردی ترین اطلاعات جهت تصمیم گیری را ارائه می كند. به كمك تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی می توانید بازار و رقبا را تحلیل نموده و از فرصت ها و نقاط قوت خود استفاده كرده و همچنین تهدیدات و نقاط ضعف خود را مهار كنید. به كمك تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی می توانيد مشتریان، مصرف كنندگان، شبكه توزیع و فروش را بهتر شناسایی نمایید.

دريافت (دانلود) فایل تحقیقات بازاریابی ppt

دریافت (دانلود) فايل تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

DigIn (49)2 marketing-research 845062
تحقیقات بازاریابی كمی     تحقیقات بازار تحقیقات بازاریابی كیفی

در صورت تمایل می توانید از وب سایت تخصصی تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار پارک بازاریابی ایران به آدرس www.qmpmarketresearch.com دیدن فرمایید.