ارزشیابی برند

جهت ورود به وب سایت تخصصی مشاوره برندسازی و برندینگ در پارک بازاریابی ایران کلیک کنید

ارزشیابی برند Brand Evaluation ابتدای برنامه مشاور برند می باشد. ارزشیابی برند بخش زیادی از فكر مدیران را همواره اشغال كرده است. زیرا كه ارزش برند منعکس کنندۀ  دانش، ادراک، و تجربۀ کلی مصرف کنندگان و سایر عوامل مرتبط دربارۀ یک شرکت در بازار است.

ارزشیابی برند به روش های متفاوتی در دنيا صورت می پذيرد. در ایران معمولاً شركت های مشاور از روش های تلفيقی آكر و كلر بهره مي برند.

ارزشیابی برند در پارك بازاریابی ايران، بارها و بارها توسط اعضای هيئت علمی مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تا بتوانند روشی مناسب بازار ايران را جهت ارزشیابی برند تدوین كنند. 

ولي نقصي كه در مدل ارزشیابی برند آكر وجود دارد اين است كه بدون هيچ مقدمه اي مي خواهد ببيند كه آيا اگر آگاهي از يك برند بالا رود، ارزش ويژه برند نيز به صورت مستقيم بالاتر مي رود يا نه؟

آيا اگر تداعي بالاتري از يك برند وجود داشته باشد، در ارزشیابی برند به صورت مستقيم اثر مثبت تري دارد يا خير؟ و … همه اين پرسش ها در حالي صورت مي گيرد كه هيچ وقت در مدل آكر پرسيده نمي شود كه آگاهي از برند، تداعي برند و … چه مسيري را طي مي كند تا به ارزش ويژه برند مي رسند.

مدل های غربی، موفقیت برندهای ایرانی را تضمین نمی كنند و نباید به صورت چشم بسته آن ها را به كار بست. اگرچه مدل چهار وجهی ارزشیابی برند كه شامل متغیرهای فوق است، به طور وسیعی در جهان مورد پذیرش و استفاده واقع شده است ولی آنچه مسلم است این مدل و ابعاد آن به تنهایی نمی تواند مبنای ارزشیابی برند در ایران باشد.

در این راستا اعضای هیئت علمی پارك بازاریابی ایران سعی كردند با استفاده از مدل ارزیابی برند360درجه تأثیرات تمام ابعاد به طریقی منطقی و گام به گام در ارزشیابی برند  مورد بررسی قرار دهند.

ارزشیابی برند خود را به مشاوران و اعضای هیئت علمی پارك بازاریابی ايران بسپاريد. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزش گذاری برند می توانید به صفحه ارزش گذاری برند در وب سایت تخصصی مراجعه نمایید.