27 فوریه, 2024
1 min read

مخالفان خوششان بیاید یا خیر، کشورهای مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان در روزهای اخیر، تصریح کرد: چه مخالفان خوششان بیاید یا خیر؟ کشورهای مستقل، اصرار به توسعه روابط اقتصادی با ایران دارند….