1 min read

۱۲ فروردین؛ شلوغ‌ترین روز و شب تخت جمشید

مجموعه جهانی تخت جمشید در آخرین ساعات بازدیدهای نوروزی، شب بسیار شلوغی را سپری کرد.