1 min read

انضباط شهری مراسم نماز عید فطر با ۱۷۰نیروی شهربان تهران/جلوگیری از سدمعبر در مسیرهای نمازگزاران

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: ۱۷۰ نیروی شهربان، انضباط شهری مراسم باشکوه نماز عیدسعیدفطر را برقرار می‌کنند.