1 min read

اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی از مرز ۴۵ هزار نفر عبور کرد

با ورود بیش از ۴۵۵۰۰ زائرایرانی به سرزمین وحی بیش از ۵۲ درصد از حجاج کشورمان تا بامداد امروز برای انجام اعمال حج تمتع وارد عربستان شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، تعداد زائران ایرانی که در قالب کاروان‌های مدینه اول و دوم، از دو شهر مدینه و جده وارد عربستان شده‌اند از مرز ۴۵۵۵۰ نفر عبور کرد. 

از این تعداد ۳۳ هزار و ۹۰۵ نفر در قالب ۲۴۶ کاروان با ۱۴۹ پرواز وارد مدینه شدند که ۲۳ هزار و ۸۲۱ زائر پس از محرم شدن در میقات شجره با قطار سریع السیر حرمین راهی مکه شدند. ده هزار و ۸۴ زائر نیز در مدینه حضور دارند.