1 min read

افتتاح خانه فنآور محیط زیست مازندران در دانشگاه نوشیروانی بابل

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به اینکه برای بررسی چالش‌های زیست محیطی استان و ارائه راهکار برای حل این مشکل خانه فنآور راه اندازی می‌شود، گفت: خانه فنآور پل ارتباطی بین دانشگاه، جامعه و صنعت است.