1 min read

زنگ هشدار مدیریت بحران برای صنایع استان تهران به صدا درآمد

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به آتش سوزی‌های اخیر بر ضرورت نصب تجهیزات اعلام و اطفا حریق و برخورداری از بیمه آتش سوزی در مراکز عمومی، کارخانه جات، انبارهای دپو و تولیدی‌های استان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر دوشنبه از به صدا در آمدن زنگ هشدار مدیریت بحران به منظور هوشیاری ذی نفعان و ارائه کنندگان خدمات عمومی، مدیران صنایع، کارخانه جات، تولیدی‌ها و انبارهای دپو نگهداری مواد قابل اشتعال نسبت به وقوع حریق خبر داد و اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر شاهد وقوع چندین فقره آتش سوزی در اماکن مختلف از مراکز عمومی و درمانی تا کارخانه جات و انبارهای دپوی محصولات قابل اشتعال در استان تهران بوده ایم.

یزدی مهر با بیان اینکه بررسی علت وقوع این حریق‌ها نشان می‌دهد که این اماکن فاقد تجهیزات اعلام و اطفا حریق بوده اند، گفت: با توجه به اینکه حریق از جمله بحران‌ها و حوادث انسان ساخت محسوب می‌شوند می‌توان با رعایت نکات ایمنی از آن جلوگیری کرد.