1 min read

ویدیو: 13 سال‌از یکی‌از زیباترین برگردون‌های تاریخ فوتبال گذشت

13 سال پیش در چنین روزی، وین رونی یکی از زیباترین برگردون‌های تاریخ فوتبال رو از خودش به‌جا گذاشت.