1 min read

تاثیر شگفت انگیز این ورزش ها در درمان افسردگی

نتایج تحقیق جدید نشان داد که تمرینات مقاومتی برای مبارزه با علائم اضطراب و افسردگی بسیار مفید است.