1 min read

آب برای اولین بار در ۲ سیارک کشف شد

پژوهشی که در «موسسه تحقیقات جنوب غربی» انجام شده، برای اولین بار مولکول‌های آب را روی دو سیارک شناسایی کرده است.