1 min read

تأمین بیش از ۳ درصد برق کشور در نیروگاه شهید رجایی قزوین

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی گفت: ۳ و نیم درصد از برق مورد نیاز کشور در نیروگاه شهید رجایی تامین می‌شود و اکنون نیز هم در حال آماده سازی واحد برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۳ هستیم؛ در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد از مصرف سوخت نیروگاه گاز بود که طبق این آمار ۱۶ درصد بیشتر گاز مصرف کرده‌ایم.