1 min read

ایران و عراق ارتباطات سطح بالایی در مسائل حقوقی و قضایی دارند

رئیس قوه قضاییه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات سطح بالا و پرحجمی در حوزه مسائل حقوقی و قضایی دارند و رفت‌وآمدهای هیئت‌های طرفین در این خصوص، گواهی بر این موضوع است.