1 min read

تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۳ شهرداری بجنورد در شورای اسلامی شهر تا پایان بهمن ماه

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بر تلاش ها برای تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۲ شهرداری مرکز استان تا پایان بهمن ماه جاری تاکید کرد.