1 min read

رصد مستمر معابر اصلی به منظور تسهیل تردد شهروندان/ برف‌تکانی از درختان شهر انجام می‌شود

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از روند خدمات‌رسانی و برف‌روبی در مناطق شمالی پایتخت بازدید کرد.