برندینگ ، مشاور مدیریت برند ، مشاور برندینگ

جهت ورود به وب سایت تخصصی مشاوره برندسازی و برندینگ در پارک بازاریابی ایران کلیک کنید

برند  Brand Management بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است.

مدیریت برند شامل سه حوزه اصلی می باشد که عبارتند از:brand-strategy

1- ساخت برند (برند سازی)

2- توسعه برند

3- ممیزی برند